Welcome to Llanrwst

Llanrwst is a historic market town in the beautiful Conwy Valley, North Wales, perfectly situated to offer visitors a wealth of activities.

Whether you are visiting for the day or a longer stay, our town has a range of historic sites which you can explore. There are a wealth of creative, independent businesses, where you can purchase locally produced goods and meet our community. For those looking for adventure, we have some of the best outdoor activities in North Wales within a few miles of the town. We look forward to your visit!

Croeso i Llanrwst

Y dref farchnad hanesyddol yng nghanol harddwch neilltuol Dyffryn Conwy. Canolfan berffaith sy’n cynnig pob math o weithgareddau i ymwelwyr.

Os ‘da chi’n ymweld am y diwrnod neu yn aros yn hirach mae gan y dref nifer o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy.  Mae nifer o fusnesau annibynnol, blaengar a chyfeillgar yma sy’n cynnig nwyddau lleol o’r ansawdd gorau. I’r rhai anturus yn eich plith mae dewis o’r gweithgareddau awyr agored gorau yng ngogledd Cymru o fewn cyrraedd agos i’r dref. Rydan ni’n edrych ymlaen at eich gweld!


Discover the history and culture of Llanrwst with this audio-visual tour for your smartphone!

Download the tour to your Android phone or iPhone:

1. Search for ViewPoynt in the Google Play Store or Apple App Store.

2. Download the free ViewPoynt app.

3. In the ViewPoynt app, select to download the Llanrwst (English) or (Cymraeg) tour, priced at £1.49.

For every download, Llanrwst Chamber of Trade receives 75p to help towards projects for the town.

Eisiau gwybod am hanes a diwylliant Llanrwst ? Yna dowch ar y daith llais a llun yma ar eich ffôn clyfar!

Lawrlwythwch y daith i’ch ffôn Android neu iPhone

1. Un ai sganiwch y côd QR , neu chwiliwch am ViewPoynt yn Google Play Store neu Apple App Store

2. Lawrlwythwch yr ap ViewPoynt yn rhad ac am ddim.

3. Yn ap ViewPoynt, dewiswch lawrlwytho taith Llanrwst (Cymraeg) – am £1.49.

Mae’r gwaith o greu’r daith wedi ei wneud yn wirfoddol a bydd 75ceiniog o bob taliad yn mynd i gefnogi Llanrwst, drwy’r Siambr Fasnach.Weather Forecast

Overcast
Today 06/24 10%
High 17° / Low 12°
Overcast
Partly Cloudy
Tomorrow 06/25 20%
High 16° / Low 10°
Partly Cloudy
Mostly Cloudy
Monday 06/26 10%
High 19° / Low 13°
Mostly Cloudy

This site is currently under construction and more information is going to be added in the future.

Find out more about Llanrwst

Mae’r wefan hon yn cael ei chreu ar hyn o bryd . Bydd mwy o wybodaeth yn ymddangos yn fuan.

Darllenwch fwy am Llanrwst